MARJOLIJN CLAEYS

Marjolijn behaalde in 2002 een master in de Architectuur (LUCA Gent) en in 2005 een master in de Wijsbegeerte (UGent), beide met onderscheiding. In 2012 behaalde ze met grote onderscheiding een master na master in de ruimtelijke planning (UGent). Marjolijn was als projectleider ruimtelijke planning (Arcadis, 2007-2012 en SumResearch 2012-2014) betrokken bij diverse ruimtelijke projecten. Zij coördineerde de opmaak van verschillende RUP’s en GRS’en; ondersteunde grootschalige, complexe projecten op planologisch vlak en deed beleidsvoorbereidend onderzoek. Zo leidde zij voor SumResearch o.a. de opmaak van het handboek ‘Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid’ in opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed, de opmaak van het Thematisch RUP Stadslandschap voor de stad Brugge en ondersteunde zij Ruimte Vlaanderen in het proces van groenboek naar witboek BRV.  

Marjolijn is vertrouwd met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en durft ook kritisch nadenken over de manier waarop het instrumentarium vandaag wordt gehanteerd. Met haar masterproef ‘Een meer strategisch en realisatiegericht RUP?’ won zij in 2012 de afstudeerprijs van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Zij was lid van de kerngroep ‘Instrumentarium’ binnen de ondersteuningsopdracht van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en werkte hierin mee het instrumenteel kader voor de toekomstige structuurplanning uit. Met Voorland deed zij o.a. een onderzoek naar mogelijke nieuwe concepten voor het RUP. 

Sinds april 2014 is Marjolijn zelfstandig ruimtelijk planner en zaakvoerder van VOORLAND. Het volledige CV van Marjolijn vind je hier. 


ELS Terryn

Els is architecte (Hogeschool Sint-Lucas Gent, 2009) en ruimtelijk planner (UGent, 2011). Van 2012 tot 2016 heeft ze gewerkt aan een doctoraatsonderzoek voor Universiteit Gent met als thema evaluatie in het ruimtelijke beleid in Vlaanderen (in het kader van het Steunpunt Ruimte, 2012-2015). Hierdoor heeft ze een sterke kennis van de huidige Vlaamse planningscontext, de theoretische achtergrond, wetenschappelijke onderbouwing en beleidsondersteunend onderzoek. Voordien werkte ze als onderzoeker bij de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (UGent) aan projecten van verschillende schaal- en analyseniveaus en heeft hierdoor vooral ervaring opgebouwd met ruimtelijke analyse, case-onderzoek en ruimtelijk onderwerp. Els is sterk in analytisch en conceptueel denken, visievorming en de onderbouwde doorvertaling naar een werkbare uitkomst.

Sinds april 2016 werkt Els als zelfstandig ruimtelijk planner en sinds januari 2017 als zaakvoerder van VOORLAND. Het volledige CV van Els vind je hier. 


YAËLLE JACOBS

1708_Yaelle2.jpg

Yaëlle behaalde in 2015 een master Architectuur (KU Leuven, Campus Sint-Lucas Gent). Deze master Urban Architectural Design wakkerde haar interesse voor stedenbouw aan. Hierdoor besloot Yaëlle aansluitend een master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning te volgen aan hetzelfde instituut. Met haar masterproef ‘Prototypes van klimaatadaptatie langsheen de zijrivier van een grote stroom. Case Boven-Schelde / Zwalmbeek’ behaalde Yaëlle in 2017 met grote onderscheiding de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Internationale ervaring deed Yaëlle op tijdens de Summer School ‘Cities in Asia’ in Shanghai, Hong Kong en Singapore (2013) en de Summer School ‘The Big Reset on Neighbourhood’ in Porto (2016). Yaëlle is sterk in het nauwkeurig en stapgewijs uitwerken van problemen en zorgt voor een grafisch sterke doorvertaling van het volledig project.

Sinds augustus 2017 werkt Yaëlle als zelfstandig ruimtelijk planner voor VOORLAND. Het volledige CV van Yaëlle vind je hier.


 


Anton christiaens

1805_Anton.jpg

Anton is bio-ingenieur (UGent, 2011) en stedenbouwkundige (UGent, 2018) en combineerde zijn studies altijd met stevige vrijwillige engagementen. Hij is een van de oprichters van Gevelbank en Climate Express, was nationaal voorzitter van Jeugdbond voor Natuur en Milieu en richt momenteel een wijkcoöperatie op in de Brugse Poort. Als beleidsmedewerker in de jeugd- en milieusector specialiseerde hij zich in het opzetten van verruimende samenwerkingen en creatieve, interdisciplinaire processen. Even stilstaan bij het bredere kader en dan, samen, recht op het maatschappelijk relevant doel af: zo werkt hij het liefst. Met zijn masterproef 'Coöperatieve samenwerking op de grens tussen landbouw en natuur in Vlaanderen' behaalde Anton in 2018 met onderscheiding de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.

Sinds mei 2018 werkt Anton als zelfstandig ruimtelijk planner bij VOORLAND. Het volledige CV van Anton vind je hier.


EMELIE De Smedt

Emelie.jpg

Emelie haar interesse in de complexe rol van ‘ruimte’ in onze samenleving uitte zich in de keuze voor de bacheloropleiding geografie (UGent, 2016) en een master stedenbouw en ruimtelijke planning (UGent, 2018). Voor haar masterproef verdiepte ze zich in ‘De impact van een autoluwe zone op de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte’ met als casestudy ‘Knippen van Gent’. Hiermee behaalde ze een onderscheiding. Voordien werkte ze als projectmedewerker mobiliteit mee aan het project ‘Werken aan de ring’ bij Arcadis, waar ze een breed takenpakket opnam: van startnota’s, opmaak van kaartmateriaal tot gespreksavonden tijdens het participatietraject. Haar jarenlange engagement in het jeugdwerk scherpte haar sociale vaardigheden, zowel als teamplayer als leidinggevende. Emelie is sterk in gefocust overzicht houden en weet van aanpakken. 

Sinds augustus 2019 werkt Emelie als zelfstandig ruimtelijk planner bij VOORLAND. Het volledige CV van Emelie vind je hier.


Enthousiaste ruimtelijke planners zijn steeds welkom om te solliciteren. Onze huidige vacature vind je hier.
Door in te gaan op deze vacature, is de sollicitant zich ervan bewust dat de persoonsgegevens kunnen worden bijgehouden door VOORLAND bvba.
Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden doorgegeven.


Voormalige medewerkers: Emma Vanderstraeten (10/2015 tot 04/2016)
Vakantiejob: Maarten Van Hulle (08/2016 en 08/2017) – Jasper Boussaert (06/2019 tot 08/2019)