BMscan1.jpg

Bouwmeesterscan


De Bouwmeester Scan is een nieuwe tool, ontwikkeld door het Team Vlaams Bouwmeester, voor lokale besturen. Het doel van de scan is om gemeenten bij te staan in de transitie naar een meer duurzaam ruimtegebruik. De scan concentreert zich hiervoor op de inhoudelijke thema’s ‘open ruimte’, ‘kernversterking en -verdichting’ en ‘mobiliteit’ en moet ook leiden tot concrete opgaven voor de gemeenten op het vlak van regelgeving en publiek ondernemerschap.

VOORLAND brengt, samen met Maat-ontwerpers, Tractebel en vier experten, de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van 12 gemeenten in kaart, formuleert ambities en reikt een concrete transitieagenda met acties aan. Het werkschema verbeeldt onze aanpak en maakt duidelijk dat de Bouwmeester Scan geen verzameling is van deelstudies en tussenstappen, maar één samenhangende, strategische diagnose. We combineren hiervoor ruimtelijke analyse, ontwerpend onderzoek en visievorming (Maat-ontwerpers) met specifieke expertise met betrekking tot kwantitatieve analyse, procesvoering, regelgeving, vernieuwend beleidsgerichte instrumenten en publiek ondernemerschap (Voorland). Tractebel staat in voor de ontwikkeling van het GIS-protocol en is een sterke inhoudelijke partner voor de thema’s klimaat en energie. Dit kernteam laat zich omringen door de experten Hans Leinfelder, Kobe Boussauw, Michiel Dehaene en Geert Haentjens. Zij hebben elk een heel specifieke kennis over de drie inhoudelijke thema’s centraal in de Bouwmeester Scan.

In een eerste termijn (2018-2019) worden Zedelgem, Langemark-Poelkapelle, Zulte, Moorslede, Brakel en Beersel gescand.

 

Pagina's van 128_S01_20181218_RapportZedelgem_spread_Pagina_2.jpg
Pagina's van 128_S01_20181218_RapportZedelgem_spread_Pagina_3.jpg
Pagina's van 128_S01_20181218_RapportZedelgem_spread_Pagina_4.jpg
Pagina's van 128_S01_20181218_RapportZedelgem_spread_Pagina_5.jpg