BUREAU VOOR RUIMTELIJKE PLANNING

VOORLAND is een bureau voor ruimtelijke planning met een sterke expertise in het ruimtelijk instrumentarium en procesbegeleiding. Ons bureau heeft een ruime ervaring met de opmaak en opvolging van de klassieke planologische instrumenten (zoals verkavelingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en structuurplannen) maar wil deze instrumenten steeds kritisch blijven benaderen. VOORLAND blijft daarom ook inzetten op ruimtelijk-planologisch beleidsvoorbereidend onderzoek naar een meer strategische en realisatiegerichte planning waarbij nieuwe instrumenten en processen ontwikkeld worden.

Daarnaast speelt procesbegeleiding een steeds grotere rol in de huidige ruimtelijke planningswereld. VOORLAND heeft een aanzienlijke expertise opgebouwd in het voeren van ruimtelijke planningsprocessen en alle aspecten die daarbij komen kijken: de voorbereiding (het uitzetten van een realistisch en realisatiegericht plan van aanpak), het begeleiden en de kwaliteitsbewaking van de processen zelf met de inherente evaluatie die daarbij hoort, en het uitschrijven van de noodzakelijke nota’s die het procesverloop en de inhoudelijke resultaten rapporteren. VOORLAND helpt mee om innovatieve ideeën en complexe stedenbouwkundige opgaves te realiseren. Vanuit haar grondige kennis van de planologische realiteit, wordt van bij de start van het proces bewaakt dat vooruitstrevende toekomstplannen ook realiseerbaar zijn op planologisch vlak. Hierdoor kan het proces versnellen en kan een grotere realisatiegerichtheid nagestreefd worden. In elk van deze processen zet ons bureau sterk in op overleg en communicatie met diverse doelgroepen. VOORLAND werkt hiervoor samen met experts, maar neemt dit ook zelf op als een aspect van de veelzijdige taak van de ruimtelijk planner.

VOORLAND staat voor flexibiliteit en kwaliteit, steeds op maat van het project. Bij elke opdracht gaat ons bureau op zoek naar een projectspecifieke toepassing en creatieve invulling van het bestaande ruimtelijke instrumentarium. VOORLAND levert geen standaardproducten af, maar gaat op zoek naar nieuwe invullingen en toepassingen van het ruimtelijk instrumentarium op maat van de plaats en het project. VOORLAND focust daarom op haar eigen expertise, het liefst in teamverband met andere ‘cracks’ in hun vak. Met een team van opdrachtgever(s), ontwerpers, experts en partners richt VOORLAND de blik op de toekomst.

 

 

 

shutterstock_212008693.jpg

 

VOORLAND

HET LAND VOOR ONS

DE TOEKOMST IN ZICHT

HET BEELD VAN DE GEWENSTE BESTEMMING