Integratie plan-MER en RUP: inhoudelijke en praktische ondersteuning Vlaamse testcases

VOORLAND zal dit jaar Ruimte Vlaanderen en LNE - dienst MER inhoudelijk en praktisch ondersteunen in het uitwerken en evalueren van drie test-cases voor de integratie van plan-MER en GRUP.  

In het voorjaar van 2017 wordt het decreet met betrekking tot het geïntegreerde planningsproces van kracht. Vanaf dit moment zullen gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen deze nieuwe procedure volgen. Om de overgang vlot te laten verlopen wordt een handleiding uitgewerkt. Ter ondersteuning van deze handleiding doorlopen Ruimte Vlaanderen en de dienst MER de nieuwe procedure voor 3 testcases. Een werkgroep bootst voor deze 3 reeds lopenden planningsprocessen het nieuwe geïntegreerde planningsproces na en doorloopt alle nieuwe fases zoals voorzien in het decreet. VOORLAND zal hen hierin ondersteunen en doet dit samen met Hans Leinfelder (KULeuven-PLEN), Gert Van de Genachte (INTOE) en Iris Catteeuw (Codecrea).