Els verdedigt haar doctoraat: 'De situationele benadering'

PHD_Els_Terryn.jpg

Internationaal is er een toenemende bewustwording van het belang van evaluatie in ruimtelijke planning. Het aanbod aan evaluatie in het ruimtelijk beleid is echter nog beperkt, zeker in Vlaanderen. Dit doctoraat onderzoekt de mogelijkheden voor evaluatie in die ruimtelijke planning. Het vormt een pleidooi om evaluatie te herdenken tot een reflex in plaats van een (mogelijke) verplichting.

De situationele benadering van evaluatie neemt het veranderende speelveld van actoren en het planningsonderwerp mee, situatie-afhankelijk en variabel doorheen de tijd. Het is een reactie op de tweeledige uitdaging voor evaluatie in het ruimtelijk beleid: het combineren van een continu, lerend systeem dat zorgt voor flexibiliteit en het afleggen van verantwoording door aftoetsing op bepaalde momenten wat zorgt voor robuustheid.

Het volledige doctoraat van Els kan je hier lezen en bestellen.