Erfgoed als inspiratiebron in de ruimte

In Ruimte, het vakblad van de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning, verscheen een recensie van het handboek 'Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid'. Dit werd door SumResearch en Maat-ontwerpers opgesteld in opdracht van agentschap Onroerend Erfgoed. Marjolijn was toen als projectleider bij SumResearch één van de auteurs van dit handboek. 

Het artikel beschrijft het handboek, verschenen in mei 2015, als “een nuttige gids voor ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en erfgoeddeskundigen”, dat bovendien “dankzij de heldere stapsgewijze methodiek en de talrijke praktijkvoorbeelden lekker weg leest”.

Het handboek is nog steeds te bestellen op:

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/handboek-verankeren-van-erfgoed-in-ruimtelijk-beleid-1