Wij zoeken versterking van ons team

VOORLAND zoekt een gedreven, leergierige en goedlachse medewerker om haar team te versterken. Ben jij een enthousiaste ruimtelijk planner of heb je ervaring met ruimtelijke planning? Werk je graag in team, word je enthousiast van brainstormen en hou je van een goed gesprek? Onderzoek je de dingen graag tot in de diepte, ben je zorgvuldig en heb je een vlotte pen? Dan hebben wij jou nodig!

Wij zijn VOORLAND, www.voorland.be

VOORLAND is een bureau voor ruimtelijke planning met een sterke expertise in het instrumentarium van de ruimtelijke ordening. Als ruimtelijke planners leggen wij bij VOORLAND de focus op het begeleiden van overheden in hun ruimtelijke processen van visievorming en het uitzetten van de processen voor realisatie van deze visie.

VOORLAND houdt van samenwerken. Wij leggen ons graag toe op onze eigen ruimtelijke expertise en werken het liefst in teamverband met andere bureaus. De basis van al onze opdrachten is een goed gesprek: dialoog, overleg en brainstormen met partners, opdrachtgevers en experten.

VOORLAND houdt van een uitdaging. Bij elke opdracht gaan wij op zoek naar een creatieve, vernieuwende invulling van het bestaande ruimtelijke kader. Ook al zijn we ruimtelijke planners, toch kleuren we graag net even buiten de lijntjes, als dat tot een beter ruimtelijk resultaat leidt.

VOORLAND is een jong en vernieuwend bureau, gevestigd in een van de creatieve hotspots van Gent: Dok Noord. Ons bureau biedt een dynamische en flexibele werkomgeving en boeiende opdrachten met een variërende inhoud.

Wij zijn VOORLAND, maar wij zijn vooral heel erg benieuwd naar wie jij bent! Laat van je horen, bel ons, mail ons en stuur je motivatiebrief met referenties deze week nog naar info@voorland.be

Jong Geweld bij Voorland: Yaëlle en Maarten

Het is even geleden dat er nog nieuws op de site van Voorland verscheen. We waren zo druk aan het werk dit voorjaar dat het er maar niet van kwam … daarom hebben we dan ook versterking gezocht!

Yaëlle komt het team van Voorland versterken en we zijn ook heel blij dat Maarten opnieuw een vakantiejob bij ons komt doen. Welkom Maarten en Yaëlle!

Integratie plan-MER en RUP: inhoudelijke en praktische ondersteuning Vlaamse testcases

VOORLAND zal dit jaar Ruimte Vlaanderen en LNE - dienst MER inhoudelijk en praktisch ondersteunen in het uitwerken en evalueren van drie test-cases voor de integratie van plan-MER en GRUP.  

In het voorjaar van 2017 wordt het decreet met betrekking tot het geïntegreerde planningsproces van kracht. Vanaf dit moment zullen gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen deze nieuwe procedure volgen. Om de overgang vlot te laten verlopen wordt een handleiding uitgewerkt. Ter ondersteuning van deze handleiding doorlopen Ruimte Vlaanderen en de dienst MER de nieuwe procedure voor 3 testcases. Een werkgroep bootst voor deze 3 reeds lopenden planningsprocessen het nieuwe geïntegreerde planningsproces na en doorloopt alle nieuwe fases zoals voorzien in het decreet. VOORLAND zal hen hierin ondersteunen en doet dit samen met Hans Leinfelder (KULeuven-PLEN), Gert Van de Genachte (INTOE) en Iris Catteeuw (Codecrea).

Erfgoed als inspiratiebron in de ruimte

In Ruimte, het vakblad van de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning, verscheen een recensie van het handboek 'Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid'. Dit werd door SumResearch en Maat-ontwerpers opgesteld in opdracht van agentschap Onroerend Erfgoed. Marjolijn was toen als projectleider bij SumResearch één van de auteurs van dit handboek. 

Het artikel beschrijft het handboek, verschenen in mei 2015, als “een nuttige gids voor ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en erfgoeddeskundigen”, dat bovendien “dankzij de heldere stapsgewijze methodiek en de talrijke praktijkvoorbeelden lekker weg leest”.

Het handboek is nog steeds te bestellen op:

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/handboek-verankeren-van-erfgoed-in-ruimtelijk-beleid-1

Els verdedigt haar doctoraat: 'De situationele benadering'

PHD_Els_Terryn.jpg

Internationaal is er een toenemende bewustwording van het belang van evaluatie in ruimtelijke planning. Het aanbod aan evaluatie in het ruimtelijk beleid is echter nog beperkt, zeker in Vlaanderen. Dit doctoraat onderzoekt de mogelijkheden voor evaluatie in die ruimtelijke planning. Het vormt een pleidooi om evaluatie te herdenken tot een reflex in plaats van een (mogelijke) verplichting.

De situationele benadering van evaluatie neemt het veranderende speelveld van actoren en het planningsonderwerp mee, situatie-afhankelijk en variabel doorheen de tijd. Het is een reactie op de tweeledige uitdaging voor evaluatie in het ruimtelijk beleid: het combineren van een continu, lerend systeem dat zorgt voor flexibiliteit en het afleggen van verantwoording door aftoetsing op bepaalde momenten wat zorgt voor robuustheid.

Het volledige doctoraat van Els kan je hier lezen en bestellen.